Datum: 04-05-2016

Door: Vriendenkring 4 Lansiers All Ranks

Onderwerp: Reünie 2016 - 21 mei te Haselt

U I T N O D I G I N G
4 Regiment Lansiers - Vriendenkring All Ranks
Onze REÜNIE All Ranks 2016 organiseren wij
op 21 mei 2016, te HASSELT
Ontmoetingscentrum Godsheide
Kiezelstraat 118 3500 Hasselt ( Godsheide )
en zijn alle 4 Lansiers All Ranks uitgenodigd .

INSCHRIJVEN
via de website www.4regtlansiers.tk
Contact : info_4L@telenet.be

Nieuw bericht