Lid Worden !!!

Wenst u aan te sluiten als Effectief, Geassocieerd,

Ere- of  Sympathiserend lid ?

 U bent van harte welkom !

DE LEDEN :

 

     1.  De Effectieve leden

Dit zijn alle miliciens en beroepsmilitairen, ook gewezen rijkswachters, die hun dienstplicht of militaire loopbaan tijdens het bewind van wijlen Z.M. Koning Boudewijn (17.07.1951-31.07.1993) hebben uitgevoerd. Worden eveneens als effectieve leden aanzien, alle militairen en rijkswachters die dienst deden na 31 juli 1993 tot op heden.

Komen hiervoor eveneens in aanmerking, de moeders of weduwen van overleden miliciens, beroepsmiltairen of gewezen rijkswachters, overleden tijdens hun dienstplicht of militaire loopbaan.

                                                                                                                                                                                             

     2.  De Geassocieerde leden

          Alle militairen die niet hun dienstplicht of militaire loopbaan hebben volbracht tijdens het

          bewind van Z.M. Koning Boudewijn.

Deze kunnen een taak vervullen als bestuurder in de schoot van hun afdeling, behalve deze van

voorzitter, in een geest van toewijding aan de vereniging.                                                                    

                                                                       

     3.  De Ereleden

Degenen die door hun persoonlijkheid de standing van de vereniging verhogen (op moreel of materieel gebied). Zij kunnen een taak vervullen als bestuurder in de shoot van hun afdeling, behalve deze van voorzitter, in een geest van toewijding aan de vereniging.

 

     4. De Sympathiserende leden

Alle personen die steungeld betalen en die een taak kunnen vervullen als bestuurder in de schoot van hun afdeling, behalve deze van voorzitter, in een geest van toewijding aan de vereniging.

 

 

Enkel voor Effectieve leden : voeg bij het inschrijvingsformulier, een kopij van uw Militair Zakboekje, zodat kan uitgemaakt worden of u deel hebt uitgemaakt van de Belgische Strijdkrachten tijdens het bewind van Z.M. Koning Boudewijn.

 

Worden eveneens als effectieve leden aanzien, alle militairen en rijkswachters die dienst deden na 31 juli 1993 tot op heden.

 

Bij het ondertekenen van een inschrijvingsformulier, verklaren de nieuwe leden kennis genomen te hebben van de Statuten en het Reglement van Inwendige Orde, deze goedgekeurd te hebben en ze te zullen naleven.

 

Vul het bijgevoegd inschrijvingsformulier « Nieuw Lid »  in en zend het terug aan het secretariaat :

 Afdeling De Westhoek :   p/a  Tine Vanhoutte  -  Ieperse Steenweg 20  -  8630 Veurne  

 

Stort het lidgeld van € 12, per pers :BE45 9731 3035 4189  N.V.M.B.B. De Westhoek

                                                              Ieperse Steenweg 20  -  8630 Veurne

 

Na aanbetaling zal uw lidkaart u ten spoedigste toegezonden of persoonlijk overhandigd worden.

Download hieronder uw inschrijvingsformulier !!

Inschrijvingsformulier De Westhoek.doc (75264)