Boudewijners

Zij die gediend hebben onder Z.M. Koning Boudewijn

De Boudewijners

 

Alle miliciens en beroepsmilitairen, die hun legerdienst of militaire loopbaan hebben volbracht,

tijdens het bewind van wijlen Zijne Majesteit KONING BOUDEWIJN (17.07.1951 tot 31.07.1993).