Nieuwjaarsbijeenkomst N.V.M.B.B. de Westhoek op 21 januari 2017

21-01-2017 14:00

Geachte Dames, Heren, beste leden, waarde vrienden,

 

Het bestuur van de N.V.M.B.B. De Westhoek nodigt jullie allen vriendelijk uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze zal doorgaan in OC CAROLINE, Gouden Hoofdstraat 17, 8630 Beauvoorde.

 

Programma:

Vanaf 14:00 uur wordt u verwelkomd door het bestuur

Om 14:30 uur doet ons afdelingsvaandel de intrede gevolgd door een moment van ingetogenheid ter nagedachtenis van de overleden leden van de Koninklijke familie, met in het bijzonder Koning Boudewijn, en onze leden en familieleden die ons ontvallen zijn. Tijdens het gezellig samenzijn vindt er een raadspelletje plaats waarmee een mooie prijs te winnen is. Na de Nieuwjaarsbijeenkomst kan iedereen zijn nieuwjaarsgeschenkje afhalen.

 

Hierna volgt het gezellig samen zijn met vieruurtje bestaande uit 3 koffiekoeken, vergezeld van tweemaal gratis koffie.

 

Dit alles voor de democratische prijs van €8,00 per persoon.

Inschrijven via storting op Rek Nr BE45 9731 3035 4189 van de N.V.M.B.B. De Westhoek; Ieperse Steenweg 20; 8630 Veurne, VOOR 15 januari 2017. Aantal personen vermelden aub.

Inschrijving voor dit evenement is alleen geldig door overmaken van de verschuldigde som via overschrijving op het vermelde rekeningsnummer.

 

Jullie kunnen van de gelegenheid gebruik maken om wederzijdse wensen uit te wisselen aan vrienden en kennissen en hen een vreugdevol en gezond 2017 toe wensen.

Het ligt volledig in jullie handen om er een geslaagde namiddag van te maken.